Študenti SPU v Nitre

Diplomom to nekončí a ani nezačína...

Celoživotné učenie je záležitosťou na celý život. Vysoká škola vás síce pripraví po odbornej stránke, ale ďalšie znalosti a zručnosti sa buď naučíte praxou, samoštúdiom alebo ďalšími vzdelávacími kurzami. Celoživotné učenie je ideálne považované za nepretržitý proces, v skutočnosti je to neustála pripravenosť človeka učiť sa, a nie neustále štúdium.

Ak máte záujem o zasielanie upozornení na aktuálne informácie na stránke KC SPU v Nitre, spoluprácu pri príprave a realizácii aktivít pre študentov alebo ak máte zaujímavé myšlienky a nápady, ktoré by pomohli pri kariérnom raste a príprave našich študentov pre prax, kontaktujte nás na adrese

kc@uniag.sk

Všetky vaše nápady a iniciatívy sa budeme snažiť premietnuť do reality. Sme tu pre Vás!

Tešíme sa na váš aktívny prístup a inšpiratívne nápady

Firmy nemajú prístup do databázy študentov SPU v Nitre.

Deň kariéry SPU 2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 od 8.45 h vo vestibule pod aulou SPU. Cieľom podujatia je ponúknuť študentom a budúcim absolventom SPU možnosť oboznámiť sa s ponukami práce a naopak, pre zúčastnené firmy a organizácie je to príležitosť prezentovať seba a svoju činnosť. Súčasťou podujatia budú prezentácie úspešných osobností a firiem na fakultách SPU v Nitre. Tešíme sa na Vašu účasť a záujem o svoju budúcnosť!

Prezentačné dni podnikov/Deň kariéry SPU 2015 sa uskutoční dňa 3. marca 2015. Bližšie informácie budú zverejnené na webe KC SPU a v priestoroch SPU v Nitre.

PRAXE PRE ŠTUDENTOV

Kontaktujte regionálnu kanceláriu národného projektu Vysokoškoláci do praxe, ktorá je zriadená v ŠD Nová Doba na 1. poschodí:

Kontaktné pracovisko Nitra pre SPU v Nitre

Ing. Veronika Tóthová, PhD.

Tel: +421 918 842 351

Mgr. Tatiana Žilková

Tel: +421 37 641 4891

Konzultačné hodiny: 9,00-12,00

Študentský domov A. Bernoláka

Tr. A. Hlinku 38

949 01 Nitra

praxnitra@cvtisr.sk

(kontakt veronika.tothova@cvtisr.sk)

Ponuka praxe podnikov a VŠ

Mazars For Good – Innovation Challenge

Môžu sa zapojiť všetci študenti vo veku 20–30 rokov zaujímajúci sa o inovácie v podnikovom a biznis sektore, pričom majú príležitosť vyhrať zaujímavé finančné ceny. Viac o projekte nájdete na http://www.studyka.com/fr/challenges/mazarsforgood.

DEŇ KARIÉRY SPU 2014 - Prezentačné dni podnikov

Tohoročné podujatie sa uskutoční 1. apríla 2014 (utorok. Počas DK aj výberové konanie na letnú interdisciplinárnu školu v Brne - 12 študentov získa možnosť pracovať na reálnych projektoch komerčných firiem!!!

Harmonogram prezentácií

Informačný leták

Prihlasovanie na praxe - projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Letná interdisciplinárna škola v Brne

Lidl - trainee program

Konzultačný deň pre budúcich absolventov SPU

V snahe pomôcť našim budúcim absolventom lepšie sa zorientovať na trhu práce organizuje Kariérne centrum SPU podujatie s názvom Konzultačný deň pre budúcich absolventov SPU, ktoré sa uskutoční dňa 25.2.2014 (utorok) od 13,00 do 15,00 h. V uvedenom čase bude v zasadačke R-SPU (2. posch.) k dispozícii záujemcom pracovníčka ÚPSVaR Nitra, ktorá zodpovie otázky a poradí čo treba urobiť po skončení štúdia na univerzite.

Informácie aj na webe SPU

Deň pracovných príležitostí v poľnohospodárstve a potravinárstve na SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Národnou agrárnou komorou Maďarska v súčasnosti realizuje projekt Možnosti zatraktívniť poľnohospodárstvo a potravinárstvo na trhu práce, cieľom ktorého je podporiť zamestnanosť v agropotravinárskom sektore. Hlavným výstupom projektu je internetový portál www.agrowork.eu, ktorý slúži pre potreby trhu práce v agropotravinárstve. Cez tento nástroj môžu zamestnávatelia hľadať voľnú pracovnú silu na trhu, ako aj záujemcovia o prácu môžu hľadať zamestnanie, či ďalšie formy vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. V spolupráci s Kariérnym centrom SPU v Nitre sa bude dňa 17.12.2013 v priestoroch Kongresového centra SPU v čase od 10,00 h do 13,00 h konať podujatie s názvom Deň pracovných príležitostí v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré je určené zamestnávateľom z agropotravinárskeho sektoru a zúčastní sa ho aj SPPK. Tešíme sa na Vašu účasť a najmä na účasť našich študentov – budúcich absolventov.

Štipendium v Nemecku (uzávierka prihlášok 1. december 2013)

Trainee program v Slovenských cukrovaroch

Letná škola štatistických metód

informácie a prihláška

Absolventské stáže Leonardo da Vinci

Na základe schváleného projektu Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor: program odborných stáží pre absolventov SPU II č. 133220344 ponúkame absolventom SPU v Nitre nasledovné odborné stáže v termíne 16.9. - 15.12. 2013.

1. Baumax Rakúsko (Viedeň) (vhodné pre FZKI, FAPZ) - grant 4075 EUR

2. Horák a synové, Okrasné školky s.r.o., Česká republika (vhodné pre FZKI) - 3416 EUR

3. Universidad Miguel Hernández, výskumné laboratórium, Španielsko (FBP) -3857 EUR

4. New Lock Systems, s.a. (FEM-vypísané na žiadosť študenta) - 3857 EUR

5. IRTA - Institute of Food Research and Technology, Španielsko (FBP-vypísané na žiadosť študenta) - 3857 EUR

6. D-Consulta Malta (vhodné pre FEM) - 3246 EUR

7. Europe Direct Mosta (vhodné pre FEM, FEŠRR) - 3246 EUR

8. Genista Research Foundation Malta (vhodné pre FAPZ, FEŠRR) - 3246 EUR

9. Stado Ogierów Sieraków, Poľsko (vhodné pre FAPZ) - 3008 EUR

10. World Trade Center Poznan, Poľsko (vhodné pre FEM) - 3008 EUR

11. Almond Vocational Link, Veľká Británia (vhodné pre TF) - 5225 EUR

12. Vilniaus universiteto botanikos sodas, Litva (vhodné pre FZKI) - 3008 EUR

Grant pokrýva náklady na cestu, ubytovanie a stravovanie. Okrem toho každý účastník stáže povinne absolvuje pred nástupom na stáž individuálny jazykový kurz (pracovný jazyk stáže) a konzultácie o interkultúrnej komunikácii. Koordinátorom projektu je prof. Elena Horská a projekt administruje Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných programov. Záujemcovia o stáž môžu poslať prihlášku na adresu Ing. Kataríny Čiefovej (katkaciefova@gmail.com) alebo priniesť osobne do Kancelárie zahraničných vzťahov (III. poschodie, rektorát) v termíne do 7. júla 2013.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 11. júla 2013 na rektoráte SPU o 10:00 hod.

Prihláška

Japonsko - štipendijné programy Monbukagakusho: MEXT

V prípade záujmu študentov o ďalšie informácie sa bude 22. apríla 2013 (pondelok) o 15.00 h v priestoroch Veľvyslanectva Japonska konať informačné stretnutie Študujte v Japonsku.

Štipendiá v Japonsku

EBCL vzdelávanie na Job Expo 2013 v Nitre

Nadácia Tatrabanky: grant ŠTUDENTI DO SVETA

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

podrobnejšie informácie a dokumenty

Nadácia PONTIS - súťaž o najlepšiu študentskú esej

Vysokoškolskí študenti, ktorí študujú na vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí, môžu vyhrať stáž v OSN v Ženeve a vo Viedni. Nadácia Pontis opäť vyhlásila súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci.

podrobnejšie informácie

DEŇ KARIÉRY SPU 2013

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dlhodobo presadzuje stratégiu kvalitného vzdelávania, ktoré si vyžaduje interakciu s praxou pre zlepšenie uplatniteľnosti svojich absolventov. Preto si Vás opäť dovoľujeme pozvať na DEŇ KARIÉRY SPU 2013, ktorý sa bude konať dňa 26. februára 2013 (utorok) v čase od 9,00 h do 15,00 h v priestoroch našej univerzity (pod aulou a v novej zasadacej miestnosti na prízemí).

Zúčastnené subjekty: AGROINŠTITÚT Nitra, š.p.; AGROFERT HOLDING, a.s.; AMAZON Slovakia, s.r.o.; DUSLO, a.s.; E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie; GRAFTON RECRUITMENT Slovakia, s.r.o.; HEINEKEN Slovensko, a.s.; HYZA, a.s.; IUVENTA; LKW Walter; ORIFLAME; OSIVO, a.s.; OSRAM, a.s.; PENAM Slovakia, a.s.; PREŠTUDENTA.sk; PRICEWATERHOUSECOOPERS Slovensko, s.r.o.; PRILLINGER Slovensko, s.r.o.; RM ASSET, s.r.o.; RWA Slovakia, s.r.o. a Sempol, s.r.o.; SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.; SLOVENSKÝ CHOV; ZOVOS-EKO, s.r.o.; ÚPSVaR Nitra.

Plagát, zoznam zúčastnených subjektov a harmonogram prezentácií

Partneri podujatia:

AIESEC

Národné dni kariéry 2013

Infomeeting AIESEC:

Ako nebyť ďalším

Nezamestnanosť mladých vysokoškolákov stále stúpa. Dôvodom je najmä chýbajúca prax. Nebuď len ďalší na úrade práce a využi príležitosť rozvíjať sa už počas školy. AIESEC je jedna z možností ako získať praktické skúsenosti. Viac sa dozvieš na Infomeetingu 27.2. o 19:00 na internáte Nová Doba, 1. poschodie. Pripravený je aj špeciálny hosť z firemného prostredia. Tešíme sa na Teba.

PONUKA PRE DOKTORANDOV

Lancaster University

PRACOVNÉ PONUKY od Európskej komisie pre post-doktorandov

práca v Joint Research Centre - uzávierka prihlášok 1.3.2013

BRIGÁDY V NEMECKU 2013

informácie a dokumenty

Národný projekt KOMPRAX

Podpora malých mládežníckych projektov a vzdelávanie

Výberová prednáška pre študentov SPU 5.12.2012

prezentácie

STÁŽE A PROGRAMY

Trainee program LIDL pre študentov 5. ročníka a absolventov

študentská súťaž REVEAL firmy L´ORÉAL

PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. otvára už siedmy ročník vedomostnej súťaže Smart&
Aktuálne informácie a ponuky

Ponuka práce AGROSUN, s.r.o.

Ponuka práce MINIT Slovakia, s.r.o.

Ponuka práce - Správa mestskej zelene Košice

Ponuka práce Agrospol Michalovce

Ponuky práce ePersonal, s.r.o.

Pracovná ponuka Minit Slovakia, s.r.o.

Ponuka na letnú brigádu 2017

Pracovné miesto na SOŠD Topoľčany

Amazon - Pathways Leadership Development Program

Work and Travel USA: leto 2017

Ponuka práce pre študentov/absolventov FAPZ z okresu Rožňava, Revúca, prípadne KE – okolie, alebo Brezno

Brigáda - leto 2016

Ponuky TESCO Graduate program (Distribučné centrum, prevádzka)

Ponuka práce My Fresh Farm, s.r.o.

TOPVAR - letné stáže

Ponuka firmy Muhlbauer - študent na oddelenie nákupu

Letné brigády v Nemecku

Pracovná ponuka StudentMarketing s.r.o.

Pracovná ponuka Agronóm poľnohospodárskych stredísk

Ponuka stáže v ČSOB

Technical Inside Sales Engineer, Pall Corporation Vráble - ponuka práce pre absolventov

Ponuka stáží na MŠVVaŠ SR

Pracovná ponuka Agrobiosfer, s.r.o.

Ponuka PwC - otvorené pozície

Letné stáže v pivovaroch TOPVAR 2015

Veľtrh práce v Nitre - JOBexpo 2015

Procter and Gamble: Traineeship programme (ponuka)

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu - prihlasovanie od 1.5.2015

Mazars For Good – Innovation Challenge

Letné brigády v Nemecku II.

Letné brigády v Nemecku I. - prihlasovanie do 10.3.2015

Ponuky práce pre absolventov a študentov

Workshopy/letné školy - Gozo 2015

Absolventske stáže LdV - prihlasovanie do 20.3.2014

Lidl - ponuka pracovných príležitostí

Prihlasovanie na praxe - projekt VŠ ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Súťaž o najlepšiu esej - výhrou je stáž v OSN v New Yorku

EURAXESS Bus Road show - Zmobilizuj svoju výskumnú kariéru

Trainee program v Slovenských cukrovaroch

Ponuka práce pre absolventa TF

Pracovné ponuky od personálnej agentúry HAYS

Voľné pracovné miesta v OSRAM, a.s.

Ponuka práce pre absolventa FAPZ

EBCL vzdelávanie na JobExpo 2013

Pracovný veľtrh v Nitre

E-knižnica Nadácie PONTIS (bezplatná literatúra v SJ a AJ)

Grantový program ŠTUDENTI DO SVETA (Nadácia Tatrabanky)

Možnosť privyrobiť si: brigáda 2013

Seminár Slovensko a samostatná technická normalizácia

Ponuka pre doktorandov Lancaster University

Pracovné ponuky od Európskej komisie pre post-doktorandov v Joint Research Centre

Brigady leto 2013

Deň kariéry SPU

Deň kariéry SPU 2016

Prezentačné dni podnikov - Deň kariéry SPU 2015

Deň kariéry SPU 2014

Deň kariéry SPU 2013

Deň kariéry SPU 2012

Deň kariéry SPU 2011

Deň kariéry FEM 2010

Užitočné linky

Portál pre študentov BRIGADA.SK

Register zamestnaní

Register kompetencií

Integrovaný systém typových pozícií

Career centre

Virtual Career Centre

Kariérové poradenstvo – Kompas Marca Pola

My university

Poskytovanie informácií a služby